NKA 786104-00302 pályázati program

Szakmai beszámoló

Csenki-Túri Luca: Mezőbándi prímások című kézirat elkészítése

Pályázó: Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület

A megvalósult program leírása

2022. januárjában jelent meg Csenki-Túri Luca és Csenki Zalán első kottás kiadványa A barcasági  borica  tánc  zenéje  címmel  (az  NKA  támogatásával).  Csenki-Túri Luca 2022. augusztusában újabb kiadvány megalkotását tűzte ki  céljául,  ezúttal  Mezőbánd  népzenéjét tervezt közelebbről megvizsgálni, közreadni. Az ötletet felkarolta a szegedi Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület, így a sikeres pályázás után megkezdődhetett a munka. 

Első lépés a felgyűjtött anyag részletes  meghallgatása,  feldolgozása,  kiválogatása  volt. Szerencsére volt  miből  válogatni,  az  anyag  egészét  és  a  prímások  játékának  sokszínűségét figyelembe véve az a döntés született, hogy a kötetben a két legrégebbi hangszeres gyűjtés dallamai fognak helyet kapni. Így Berkes Eszter-Martin György 1956-os és Kallós Zoltán 1968-as Mezőbándon készült felvételeiből válogattam dallamokat lejegyzésre. A konkrét dallamok sora a lejegyzés során még helyenként változott, igyekeztem pedagógus szemmel is rátekinteni az anyagra. A lejegyzési munkaszakasz végére 30 dallam állt készen arra, hogy helyt kapjon a kiadványban. A következő feladat a kották gépbe írása volt, amelyhez a Finale2014 programot vettem igénybe. Sok időbe tellett ez a rész, hiszen a kottagrafika programok elsősorban nem népzenei lejegyzésekre vannak kitalálva, bizonyos dolgokban kísérleteznem kellett, hogy mi-hogyan  fejezné  ki  legjobban  az  adott  zenei  frázist.  Az  elkészült  kottákat  ezután visszaellenőriztem a hangfelvételt hallgatva, illetve hegedűvel is, ez főképp a vonóirányok, kötések, ujjrendek szempontjából volt elengedhetetlen. 

Már a kották elkészítése közben belekezdtem a tájegységről, faluról, tánczenéről való elméleti kutakodásba is.  Ez nagyobb feladat volt, mint  azt előzetesen gondoltam, kifejezetten kevés leírást, anyagot találtam Mezőbándról. Segítségemre volt az anyaggyűjtésben Kapitány Dóra (Hagyományok Háza) és Erdélyi-Molnár Klára (Zenetudományi Intézet). A bekezdő tanulmány részei: A tájról; Tánczenéről, zenészekről; A dallamok közlésmódja; Jellemző játéktechnikai elemek.  A  kották  után,  a  kötet  végén  pedig  két  táblázat  segíti  az  eligazodást: A  példatár dallamainak adatai és a Mezőbándi gyűjtések listája. A szöveges tanulmányi részt kiadás előtt tervemben áll még egyszer áttekinteni, pontosítani, kibővíteni. A kézirat összesen 58 oldalból áll. A  kiadáshoz  szükséges  lépés  még  a hangzómelléklet elkészítése,  melynek anyagai  már össze vannak válogatva, még a módja kérdéses. 

PR-kötelezettség

A kézirat elején fel van tüntetve a támogatás ténye, az NKA és Halmos Béla program logókkal kiegészítve. 

Az elkészült kézirat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1C1qD3Js6R5fJmT5PjwYjOvKKoeEPacyu/view

2024. május 20