CSSP-M-MEGYEI-2022-0022 pályázati program

A téli energia áremelkedések miatt jelentős számú művelődési intézmény kényszerült bezárásra, ami miatt nem lehetett próbálni és a tervezett programokat megtartani. Ezen kívül több oktatási intézmény esetében is találkoztunk hasonlóval, egy épületen, vagy épületszárnyon belül a fűtés részleges lezárásával. A próbáink egy részét meg tudtuk tartani egyházi intézményekben, a másik részét, kb. a felét sajnos nem, azok elmaradtak.

Mindezen év eleji nehézségek ellenére a tervezett programjainkat megtartottuk, igaz, ehhez kellett a pályázati időszak meghosszabbítása is.

2023. február 4-én megtartottuk a "Farsangi Cuháré” elnevezésű IV. Népviseletes Bálunkat. Szegeden a művelődési házak a romló energiahelyzet miatt be voltak zárva március elejéig. A bált mindenképp szerettük volna megtartani, mert 2022-ben a Covid miatt sajnos elmaradt, s nem lett volna jó, ha még egy kimarad. Rendezvényhelyszínt kerestünk, s a Római Rendezvényház alkalmasnak bizonyult. A jó hangulatról és a muzsikáról a Juhász Zenekar gondoskodott.

Népviseletes bálról lévén szó, mindenkit arra kértünk, hogy öltözetét ehhez igazítsa! Az autentikus népviselet mellett természetesen szóba jöhetett a népies jellegű, népviselet ihlette báli öltözet is.

Nagymértékben tudtuk támogatni néptáncoktatóink tevékenységét a jelen pályázat terhére: Csókási Imre és Szathmáry Éva néptáncpedagógusok a Cuháré Süvölvények csoportunk vezetőinek, Gera Márta a balástyai Sziktaposó csoportunk vezetője, Szászné Medvegy Veronika a zsombói gyermekcsoport vezetője részére, valamint Dudás Bence és Kalmár Gergely részére, akik szintén a Cuháré Süvölvények oktatásában vettek részt.

A pályázati támogatásból tudtunk új laptopot és bluetooth hangszórót vásárolni a próbavezetőnk részére, mely eszközök segítségével, ill. a régiek lecserélésével a próbák zökkenőmentesen zajlanak.   

Ebben a támogatási időszakban 2023. május 20-án tartottuk a Kovács Zoltán Jótékonysági Emlékestet, ami egyúttal a vármegye néptáncegyütteseinek találkozója is. A Csongrád-Csanád vármegyei néptáncegyütteseken kívül ismét láthattuk Szegeden a kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttest, illetve bemutatkozott a budapesti Törekvés Táncegyüttes! A műsorban a meghívott néptáncegyüttesek, zenészek mutatkoztak be, s adtak elő egy-egy színpadi táncot illetve népzenei betétet, majd a műsor után táncházat tartottunk hajnalig!

A 2023. május 6-án megtartott Furulyás Táncház néhány közreműködőjének, továbbá a 2023. május 20-án megtartott XV. Kovács Zoltán Jótékonysági Emlékesten résztvevő zenészek díjazását is jelen pályázatban számoltuk el. Mindkét rendezvényünk megtartásához jelentős mértékben hozzájárult a jelen pályázati támogatás.

2024. május 22